Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile Kaymakamlığımız arasında imzalanan TR32-17-03-45-30 sözleşme numaralı Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Projesi 14.08.2017 tarihinde saat: 09.00’da Sarayköy Kaymakamlığı toplantı salonunda başlamıştır.
 
Bu eğitim programına kamu kurumları ve kuruluşları, yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan gönüllü 23 kişi katılmaktadır.
 
Bu çalışma ile Sarayköy ilçesinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması, insani ve sürdürülebilir çalışmaların önünün açılması, Sarayköy ilçesinin yerel, ulusal veya uluslararası fon, hibe ve kredi imkânlarından daha fazla faydalanması amaçlanmaktadır.