11.Kalkınma Planı'nın güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal

sahipliğinin oluşturulmasıiçin Kalkınma Bakanlığı tarafından

vatandaşlara yönelik "ülkemizin gelecek 5 yılını

birlikte planlayalım" anket çalışması hazırlanmıştır.

 

Anket için tıklayınız.